Інвестиційний податковий кредит в україні

Реферат

Зміст

Запровадження

Глава 1.ИНВЕсТИЦИОННЫЙ ПОДАТКОВИЙ КРЕДИТ У РОСІЙСЬКОМУЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

1.1 Поняття інвестиційний до податкового кредиту

1.2 Юридична природа зміни терміну сплати податку формі інвестиційного податковий кредит

Глава 2. Умови і Порядок надання інвестиційного податковий кредит

2.1 Умови надання інвестиційного податковий кредит

2.3 Умови припинення дії змін терміну сплати як інвестиційного податковий кредит

Укладання

Список використаної літератури

Запровадження

Спроби допомогти бізнесу та полегшити податкове навантаження шляхом надання пільг і відстрочок з податків у Росії були. Уперше термін легальної державну соціальну допомогу бізнесу виник 1992 року, іменувався — податковий інвестиційний кредит і регулювався Законом РФ від 20.12.1991 № 2071–1 «Про інвестиційний податковий кредит». У разі правового хаосу 1992–1996 років інвестиційний до податкового кредиту недоотримав поширення,т.к. існували прогалини у праві, дозволяли взагалі сплачувати податки.

Рух Росії з шляху кодифікації законодавства поступово сформувало стійке правового поля на тлі економічної стабілізації дозволило платникам податків планувати на середньострокову перспективу свої доходи, витрати і значні юридичні умови ведення бізнесу.

Сукупність описаних чинників дозволила ширше використовувати банківське кредитування, податкове планування і податкову оптимізацію. Помітне місце у податковому плануванні стало належати податковому кредитування.

Актуальність дослідження зумовлена тим, що правової інститут зміни терміну сплати є порівняно новою як на російського законодавства, часто видно непослідовність правовим регулюванням. Вочевидь, що це нове у законодавстві Російської Федерації, так, гадаю й у законодавстві будь-якої держави, не відразу сприймається практикою. Сьогодні судам рідко доводиться зіштовхуватися з справами, пов’язані з зміною терміну сплати податку, тому Верховний Головнокомандуючий і Вищий Арбітражний Суди можуть похвалитися своє тлумачення по спірних питань, хто був розглянуті у цій роботі, як дослідження обмежилася аналізом законодавства. Безсумнівно, предмет даної роботи вимагає подальшої розробки як і теорії, і у законодавстві, правознавство у своїй має спрямовувати у потрібний русло законотворчість, оскільки правової інститут інвестиційного податковий кредит залишити у вигляді, як він є нині законодавстві, неможливо. Складність проблеми також викликана тим, що інвестиційний до податкового кредиту як правової інститут перебуває в стику щонайменше двох галузей права – цивільного населення та фінансового, і якщо розглядати як самостійних такі галузі як податкове та бюджетне право, виходить, що це інститут регулюється відразу трьома галузями права.

30 стр., 14606 слов

Державний кредит та державний борг

... та у фінансуванні бюджетних дефіцитів. Отже кредит посідає важливе місце в будь-якій фінансовій системі.[7, 216] Кредит - це важливий інститут, за допомогою якого держава здійснює мобілізацію ...

Мета курсової роботи: розглянути інвестиційний до податкового кредиту у російському законодавстві, практику його застосування.

Завдання курсової роботи:

  • розглянути поняття інвестиційний до податкового кредиту у російському законодавстві;
  • визначити юридичну природу зміни терміну сплати податку формі інвестиційного податковий кредит;
  • розглянути умови і Порядок надання інвестиційного податковий кредит, і навіть умови припинення дії змін терміну сплати як інвестиційного податковий кредит.

Глава 1.ИНВЕсТИЦИОННЫЙ ПОДАТКОВИЙ КРЕДИТ У

РОСІЙСЬКОМУЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

1.1 Поняття інвестиційний до податкового кредиту

Вперше у вітчизняному законодавстві поняття інвестиційний до податкового кредиту з’явилося Законі РРФСР «Про інвестиційний податковий кредит.» [1] Тоді був двох самостійних юридичних термінів — інвестиційний до податкового кредиту і податкова кредит, в п.1 Інструкції[2] виданої у виконання вищевказаного Закону (чи діє у частини, яка суперечить сьогоднішньому законодавству) сказано: «інвестиційний до податкового кредиту надалі іменується податковим кредитом». Вже 1991 року інвестиційний до податкового кредиту могли отримати як державні, а й підприємства, перебувають у приватної власності: кредит міг стати надано товариству, яке створене ході приватизації, за умови, що це товариші є колишніми робітниками приватизованого підприємства.

Якісні зміни до порядку податкового кредитування припадають на 1998 р. у зв’язку з прийняттям частини 1 Податкового кодексу ФЗ «Про введення на дію частини 1 НК РФ»,отменившими, зокрема, Закон «Про інвестиційний податковий кредит» 1991 року. Замість скасованого акта з’явилися ст. 65 «Порядок і надання податковий кредит» і ст. 66 «Інвестиційний до податкового кредиту» НК РФ.

Сьогодні семирічна історія податкового кредитування одержала новий імпульс для розвитку, що вилився до прийняття Федеральної податкової службою Росії Порядку організації робіт з надання відстрочки, розстрочки, податковий кредит, інвестиційного податковий кредит щодо сплати податків і зборів, і навіть пені,утв. наказом від 30.03.2005 №САЭ–3–19/127. Ухвалений акт узагальнив практику надання інвестиційних та податкових кредитів, і навіть уточнив процедурну складову одержання кредиту, уніфікувавши документальні форми цього процесу.

З іншого боку, Урядом РФ в постанові від 02.03.2005 № 107 «Про заходи з реалізації Федерального закону «Про федеральному бюджеті на 2005год»[3] на 2005 рік встановлено ліміт надання податкових кредитів, розстрочок і відстрочок сплати федеральних податків і зборів розмірі, не перевищує 1000 млн. крб.

Для початкового розуміння суті податкового кредитування потрібно визначитися з термінологій. Податковий кодекс виділяє дві самостійні форми відстрочки чи розстрочки податкові платежі: до податкового кредиту і інвестиційний до податкового кредиту.

Податковий кредит — це й зміна терміну сплати податку за наявності, передбачених статтею 64 НК РФ, терміном від однієї до шість місяців, з одноразової чи поетапної сплатою платником податків суми заборгованості.

Інвестиційний до податкового кредиту є така зміна терміну сплати податку, у якому організація, за наявності, вказаних у статті 67 НК РФ, має можливість протягом визначеного терміну й у певних межах зменшувати свої платежі з податку із наступною поетапної сплатою суми кредиту та нарахованих відсотків.

При зовнішньому лінгвістичному схожості, дані поняття мають істотні розбіжності, які чітко виявляючись у порівнянні за такими критеріями:

  • умови (випадки) надання;
  • термін кредитування;
  • величина кредиту;
  • відсоткову ставку за кредитами;
  • види податків, якими виробляється кредитування;
  • можливість дострокового повернення кредиту (залік);
  • статус кредитора і титул позичальника.

Для зручності сприйняття даних проведемо порівняння у вигляді таблиці (Додаток 1).

Разом про те, поняття до податкового кредиту згадується й у БК РФ, п.5ст.76 говорить: «податкові кредити можуть надаватися юридичних осіб лише у формі бюджетного кредиту на порядку, певному справжньоїстатьей.».[4] Що розуміти у разі під податковими кредитами, сукупність всіх податкових кредитів на сенсі ст. 65 НК РФ і інвестиційних податкових кредитів або тільки лише власне податкові кредити? При тлумаченні статей НК РФ можна зрозуміти, що інвестиційний до податкового кредиту вид податковий кредит, оскільки до поняття до податкового кредиту додається ще одна ознака (кредит + податковий + інвестиційний),т.о. все інвестиційні податкові кредити є податкові кредити, ще з сенсуст.66-67 НК РФ видно, що інвестиційний до податкового кредиту відрізняється від податковий кредит лише своєї «>инвестиционностью», про це говорить і п.2 ст.2 ЗаконуЛен.области про податковому і інвестиційному податковому кредитах: кредит надається «із метою підтримки у реалізації інвестиційного проекту.» [5] .

Інвестиційний до податкового кредиту має на меті стимулювати певні види діяльності організацій,т.к., по-перше, інвестиційний до податкового кредиту передбачає найбільше зміна терміну сплати податку, проти іншими формами такої зміни, це пов’язано з тим, що ефективність інвестицій залежить від терміну, який вони надаються, (хоча й лише від нього).

По-друге, інвестиційний характер цього кредиту підтверджується тим, що законодавчо передбачено великий інтервал часу, який може бути наданий інвестиційний до податкового кредиту – у рік до п’яти у справі податку, яка вступає у федеральний бюджет – адже хороший стимулюючий ефект від участі інвестиції можна отримати роботу, лише докладно вивчивши стан справ у відповідної організації та визначивши час, яким доцільно надати кошти, а найчастіше — у кожної конкретної історичної ситуації це оптимальне час буває цілком різних, саме саме тому законодавець і передбачив такої великої розкид мінімального і максимального терміну, який може надаватися кредит (до податкового кредиту з платежів у бюджет РФ надається терміном від 3-х місяців до року).

По-третє, інвестиційний характер кредиту виявляється у тому, що організації надається право самої вибирати під час укладання договору, що й наскільки зменшувати свої податкові платежі, цю норму передбачає, що з укладанні договору кредиті має бути враховано думка організації щодо режиму (графіка) зменшення податкові платежі, оскільки, насправді, швидше за все, саме організація найкраще знає то, якого режиму необхідно встановити, для найкращого інвестиційного ефекту.

Отже, доходимо висновку, що інвестиційний до податкового кредиту вид податковий кредит. Але представляється, що законодавець в п.5 ст. 76 БК РФ вживає термін до податкового кредиту в збірному сенсі, тобто. і інвестиційний до податкового кредиту і податкова кредит себто ст. 65 НК РФ є.

Слід зазначити, що, згідно з п.2ст.76 БК РФ до податкового кредиту, отже, і інвестиційний до податкового кредиту надається за умоввозмездности, що суперечитьабз.2 п.5 ст. 65 НК РФ, в якому йшлося, що у окремих випадках відсотки коштом, надані як податковий кредит, не нараховуються. Гадаю, відповідно до п.1ст..3 НК РФ ця суперечність необхідно тлумачити на користь платника податків. У п.7 ст. 57 НК РФ говориться у тому, зміна терміну сплати податку, збору, пені можливо, у порядку, встановленому справжнім кодексом, що конкретизується в п.2 ст.61 НК РФ: «зміна терміну сплати податку та збору допускається тільки у порядку, передбаченому справжньої главою», а п.5ст.76 БК РФ сказано: «до податкового кредиту може надаватися … гаразд, певному справжньої статтею» [6] . У разі уповноважені органи, по-моєму, мають керуватися як Податковим, і Бюджетним кодексами. Такі правові колізії пов’язані з новизною аналізованого правового інституту, у вітчизняному законодавстві.

15 стр., 7433 слов

Лізинговий кредит

... умовах становлення ринкових відносин не виправдало себе також і використання довгострокового кредиту. За наявного дефіциту державного бюджету, враховуючи повсюдну тенденцію нагромадження машин та ... перетворень економіки України. Обєктом дослідження даної роботи є система організації лізингового кредиту. Предметом дослідження є сукупність економічних відносин, що виникають в процесі фінансового ...

Пунктом 12 ст. 64 НК РФ встановлено право суб’єктів РФ і муніципальних утворень встановлення додаткових основи, а умови надання інвестиційних та податкових кредитів на царині сплати регіональної та місцевої податків, відповідно.

>Правомочие з надання інвестиційних податкових кредитів реалізували багато суб’єктів РФ. Найкраща практика їх застосування в трьох найбільшинвестиционно-привлекательних Росії: Москва і Московська область, Ленінградська область і Краснодарський край. Динаміка інвестиційних процесів у суб’єктів РФ сприяє розвитку інвестиційного кредитування, а зацікавленість керівництва даних регіонів у залученні інвесторів створює максимально привабливі пропозиції у питаннях оподаткування.

Так було в Краснодарському краї ухвалено закон від 07.07.2000 №280-кз «Про інвестиційний податковий кредит», аналогічний Закон має і Ленінградська область від 08.11.1999 №56-оз.[7] Як очевидно з реквізитів нормативних актів, історія регіонального інвестиційного кредитування налічує вже з більш 5 років. Прямим свідченням ефективності законодавства надають у зазначених регіонах служить динаміка зростання дитячих інвестицій у них.

Варто зазначити, що інвестиційний до податкового кредиту має низку відмінностей від податковий кредит, відстрочки і розстрочки.

По-перше, може бути надано з податку прибуток (дохід) організації та за регіональною і керували місцевим податках. Що стосується за інші форми законодавець ввів формулювання «за одним або декільком податках», не обумовивши, які конкретно податки маю на увазі.

Друге відмінність стосується суб’єкта — одержувача кредиту: інвестиційний до податкового кредиту надається не всім зацікавленим особам, а виключно організаціям.

По-третє, інвестиційний до податкового кредиту надається у зв’язку з здійсненням певних витрат (наприклад, по НДДКР), інші форми зміни терміну сплати податку — у зв’язку з неблагополучним становищем платника податків.

До кола підстав щодо отримання інвестиційного податковий кредитвходят:[8]

1) проведення організацією науково-дослідних чи дослідно-конструкторських робіт чи технічного переоснащення власного виробництва, зокрема спрямованих створення робочих місць для інвалідів чи захист довкілля від забруднення промисловими відходами;

5 стр., 2305 слов

Комерційний кредит

... подібного при обліку векселів не відбувається. Окрім названих вище форм кредиту інколи називають акцептний кредит і кредит, що полягає в приміщенні авалю на векселі. Як нам здається ... засобів може бути заповнений або за рахунок банківського кредиту, або комерційного. Комерційний кредит, Банківський кредит Мета комерційного і банківського кредиту помітно відрізняються, тому і відсоток по комерційному ...

2) здійснення організацією впроводницької чи інноваційної діяльності, зокрема створення нових, або вдосконалення застосовуваних технологій, створення нових видів сировини або матеріалів;

3) виконання організацією особливо важливого замовлення по соціально-економічному розвитку регіону чи надання нею особливо важливих послуг населенню.

Сума кредиту на разі її надання за першим підставі становить 30% вартості набутого організацією устаткування. При надання кредиту за другим і третьому підставах його сума визначається за згодою між уповноваженим органом і зацікавленою організацією. Відсотки у сумі кредиту встановлюються за ставкою щонайменше 1/2 і 3/4 ставки рефінансування за Центральний банк РФ. Критерієм визначення розміру відсотка, стягнутого користування інвестиційним податковим кредитом, служить термін, який надається такий кредит, саме: протягом два роки — 1/2 ставки, у наступні роки — 3/4 ставки рефінансування за Центральний банк РФ.

1.2 Юридична природа зміни терміну сплати податку формі

інвестиційного податковий кредит

Для зміни терміну сплати податку формі інвестиційного податковий кредит необхідний складне юридичне склад:

1. Рішення уповноваженого органу про надання інвестиційного податковий кредит.

2. Договір між органом і зацікавленою особою.

Перший юридичний факт є актом органу державного чи місцевого управління, що у порядку, встановленим податковим і бюджетним законодавством (п. п.5, 7 ст. 76 БК РФ і п. 5 ст. 67 НК РФ).

Договір між органом і організацією має бути укладений відповідно до нормами громадянського законодавства [9] , і він вважатися ув’язненим, якщо дотримано всі його суттєві умови, вказаних у в.п. 6, 7 ст. 67 НК РФ.

У п.4 ст. 61 НК РФ сказано, зміна терміну сплати податку «не скасовує існуючого держкордону і не створює нової обов’язки у сплаті податку». Але, очевидно,правоотношение між податковим органом і платником податків змінюється. Суть інвестиційного податковий кредит у цьому, спочатку, хіба що, гроші віддаються у рахунок сплати податку, і потім частина їх забирають платником податків за умов повернення і платності, це є витрачанням бюджетних коштів. Але цей вид витрат не передбачено Законом про бюджетної класифікації, а відповідності зі ст. 67 БК РФ кошти, надані як бюджетних кредитів, є капітальними видатками бюджетів. Отже, організація, отримавши інвестиційний до податкового кредиту, віддаючи його, повертає не