Кредитна політика підприємства

Реферат

Запровадження. 2

1. Методи та організаційні принципи надання кредитів. 4

2. Кредитна політика комерційного банку. 6

Укладання. 13

Список літератури.. 15

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Вступ Росії у ринок у значною мірою пов’язані з реалізацією потенціалу кредитних відносин. Створення ринку означає принципову зміну ролі кредитних інституцій у управлінні народним господарством і посилення ролі кредиту на системі економічних відносин.

Кредит за умов переходу Росії до ринків є форму руху позичкового капіталу, тобто. грошового капіталу, наданого в позичку. Кредит забезпечує трансформацію грошового капіталу позичковий і своє відносини між кредиторами і позичальниками. За сприяння вільні грошові капітали й доходи підприємств, особистого сектори й держави акумулюються, перетворюючись на позичковий капітал, який передається за плату у тимчасове користування. Капітал фізично, як коштів виробництва, неспроможна переливатися лише з галузей у інші. Цей процес відбувається здійснюється зазвичай, у формі руху грошового капіталу. Тому кредит трапилося в ринковій економіці необхідний передусім еластичний механізм переливу капіталу лише з галузей у інші і урівнювання норми прибутку. [2, з 14-ма]

Кредит дозволяє протиріччя між необхідністю вільного переходу капіталу лише з галузей виробництва, у інші ізакрепленностью виробничого капіталу певної натуральному вигляді. Він дає змогу також долати обмеженість індивідуального капіталу.

У той самий час кредит необхідний підтримки безперервності кругообігу фондів діючих підприємств, обслуговування процесу реалізації виробничих товарів, що особливо важливо у умовах становлення ринкових відносин.

>Регулируя доступ позичальників ринку позичкових капіталів, надаючи урядові гарантії, і пільги, держава орієнтує банки на переважне кредитування тих підприємств і галузей, діяльність яких відповідає завданням здійснення загальнонаціональних програм соціально-економічного розвитку. Держава використовувати кредит для стимулювання капітальних вкладень, житлового будівництва, експорту товарів, освоєння відсталих регіонів.

Без кредитної підтримки неможливо забезпечити швидке і цивілізоване становлення фермерських господарств, підприємств бізнесу, запровадження інших видів підприємницької діяльності на внутрішньодержавному і зовнішньому економічному просторі.

Макроекономічна ситуація у Росії у час оцінюється як досить стабільна. Цьому сприяє низка чинників, які мають як політичний, і економічного характеру. Російська банківсько системо зараз оговталася після кризи і геть задовільно виконує своїх функцій. [2, з. 15]

14 стр., 6966 слов

Споживчий кредит і перспективи його розвитку

... повернення та сплати ціни за користування. Кредит є однією з основних форм руху позичкового капіталу. Найповніше суть категорії кредит проявляється у функціях, що він виконує. ... роботах вітчизняних вчених та зарубіжних економістів: В.К.Мамутов, І.Г.Брітченко, Н.С.Меджибовська, М.І.Савлук, та інші. Метою курсової роботи є розкриття сутності функціонування системи споживчого кредитування, визначення ...

1. МЕТОДИ ТА ПРИНЦИПИ НАДАННЯКРЕДИТОВ

При здійсненні кредитних операцій кредитна організація виходить із принципів повернення, терміновості, платності, забезпеченості і цільового характеру і критеріїв надання кредитів, відповідних затвердженої кредитної політиці кредитної організації.

>Предоставляемие кредити класифікуються за такими критеріями:

 • >
 • терміни: короткострокові (до 1 року), середньострокові (від 1 до 3 років), довгострокові (понад 3 років);
 • >
 • якість і характеру забезпечення: кредити забезпечені і бланкові кредити, які мають забезпечення засновані на довіру до позичальнику. Як забезпечення позички можуть виступати: заставу рухомого і нерухомого майна, поручництва, банківські гарантії, і ін.;
 • >
 • мети кредитування: для поповнення оборотних засобів, на закупівлю обладнання й сировини, на торговельно-закупівельну діяльність, в розвитку сфери послуг, видачу заробітної плати ін.

Надання кредитів акціонерам, інсайдерам та його співробітникам кредитної організації виготовляють загальних економічних засадах. Рішення питань обсяги кредитування даних категорій позичальників здійснюється з урахуванням встановлених Банком Росії економічних нормативів.

Основними критеріями встановлення величини плати за кредит в кожному позичальнику є: тривалість користування кредитом, рівень ризику кредитної організації, складаються попит на кредитні ресурси на регіональному ринку, якість забезпечення, ділова активність клієнта, і навіть зміна облікової ставки Банку Росії і близько вартості ресурсів для кредитної організації.

Порядок і продовжити терміни сплати відсотків визначаються кредитним угодою з позичальником, нарахування відсотків виробляється у відповідно до вимог Положення Банку Росії від 26.06.98 N39-П «Про порядок нарахування відсотків з операціям, що з залученням і розміщенням коштів банками, і відображення зазначених операцій із рахунках бухгалтерського обліку». [1, з. 156]

Надання кредитної організацією коштів у вигляді кредитів ввозяться наступному порядку:

 • >
 • юридичних осіб — лише у безготівковому порядку шляхом зарахування коштів на розрахунковий чи кореспондентський рахунок (кореспондентський субрахунок)клиента-заемщика, відкритий виходячи з договору банківського рахунки, зокрема при наданні коштів у оплату платіжних документів і майже на виплату зарплати;
 • > фізичних осіб — в безготівковому порядку шляхом зарахування коштів на банківський рахунокклиента-заемщика — фізичної особи (рахунок з обліку вкладів чи рахунок) або готівкою грошима (лише у рублях РФ) через касу кредитної організації.

Кредити надаються так:

 • разовим зарахуванням коштів на банківські рахунки позичальників або видачею готівкових рублів РФ позичальнику — фізичній особі;

— відкриттям кредитної лінії на з лімітом видачі, коли загальна сума наданихклиенту-заемщику коштів вбирається у максимальної величини (ліміту), певного у кредитному договорі, чи з лімітом заборгованості, коли розмір одноразової заборгованостіклиента-заемщика вбирається у встановленого йому кредитним договором ліміту.

3 стр., 1490 слов

Обязательные нормативы банков, регулирующие кредитную деятельность

... о банковской системе РФ. Обязательные нормативы банков, регулирующие кредитную деятельность Банк России принимает решение о государственной регистрации кредитных организаций (КО) и в целях ... обязательное лицензирование деятельности, связанной с осуществлением банковских функций; подчинение банков и иных кредитных организаций общим правилам и нормам, регулирующим порядок проведения банковских ...

Кредитна організація вправі обмежити розмір коштів, наданихклиенту-заемщику у межах відкритої кредитної лінії на шляхом одночасного включення до відповідний договір ліміту видачі і ліміту заборгованості, і навіть використання їх у цих цілях будь-яких інших додаткових умов;

 • кредитуванням банківського рахункиклиента-заемщика при недостатності чи відсутність у ньому коштів та рівної оплати розрахункових документів з банківського рахункиклиента-заемщика не більше встановленого ліміту і продовження строку, протягом якого клієнтом би мало бути погашені виникаючі кредитні зобов’язання. Аналогічні умови поширюються на кредитування фізичних осіб при недостатності чи відсутність коштів на рахунку («овердрафт»);
 • що у наданні коштів клієнтам на синдикованої (>консорциальной) основі. [3, з. 159]

2. КРЕДИТНА ПОЛІТИКА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

Кредитна політика – це стратегія і тактика банку області кредитних операцій. Немає єдиної кредитної політики всім банків. Кожен банк формує своє власне кредитну політику, на економічні, політичні, географічні, організаційні й інші чинники, мають вплив з його діяльність. Вважається, що ризики банку підвищуються, якщо він має власної кредитної політики; коли він її має, але з довів до всіх виконавців; якщо має суперечливу чинеконкретную політику.

Кредитна політика у частині стратегії вбирає у собі пріоритети, принципи і змістовні мети конкретного банку на кредитному ринку, а частини тактики — фінансовий й інший інструментарій, використовуваний даним банком для його реалізації цілей під час здійснення кредитних угод, правила їх здійснення, порядок організації кредитного процесу. Отже, кредитна політика створює необхідні загальні передумови ефективнішої роботи персоналу кредитного підрозділи банку (розуміння пріоритетів, цілей, інструментів, методів організації кредитних угод), об’єднує організовує зусилля персоналу, зменшує ймовірність помилок, і прийняття нераціональних рішень.

У зарубіжній банківської практиці формування кредитної політики включає, по-перше, визначення стратегії, затверджуваної радою директорів (правлінням); по-друге, розробку докладного посібники з здійсненню кредитних операцій, покликаного забезпечити реалізацію стратегічних напрямів діяльності банку цій сфері. Підготовкою такого керівництва зазвичай займається спеціальний підрозділ, до чиїх функціональних обов’язків належить контроль, над втіленням вимог даного документа. Керівництво конфіденційний документом і навіть всередині банку доводиться до тільки для тих службовців, які беруть участь у кредитному процесі.

Зрозуміло, кожен банк у тому чи іншій формі дійшов власної кредитної політиці.

Механізм надання позичок включає у собі докладний аналіз планованої до кредитування операції, фінансового становища позичальника. Надаючи кредит, банк вимагає повної інформацію про умовах ув’язнених позичальником договорів, реальність надходження виручки, рентабельності операції. Зазвичай, кредити видаються під заставу нерухомості, товарних запасів, цінних паперів, поручництва банків. Що стосується клієнтів, неодноразовокредитовавшихся і має значні обертів за рахунками, режим кредитування може істотно пом’якшено.

14 стр., 6826 слов

Роль центрального банка россии в регулировании кредитной системы

... кредитования. В современной кредитной системе выделяются три основных звена: 1. Центральный банк, государственные или негосударственные банки. 2. Банковский сектор: коммерческие банки; сберегательные банки; инвестиционные банки; ипотечные банки; специализированные торговые банки. 3. Специализированные ...

Заявки на кредит розглядаються у середньому протягом 7 банківських днів із моменту надання клієнтом усіх необхідних документів. На прохання клієнта позикові кошти може бути перераховані як у його розрахунковий рахунок, і безпосередньо на розрахункові рахунки його як оплата продукції або послуг. За необхідності позичальнику відкривається кредитна лінія.

Для прийняття банком рішень щодо вибору власних цілей у сфері кредитування важливого значення мають:

 • а) постановка наших спільних цілей діяльності банку на майбутній період, зокрема у відношенні дохідності і ліквідності;
 • б) адекватний аналіз кредитного ринку (попиту й пропозиції кредитних послуг), включаючи відносини централізованих ресурсів до спільної масі кредитних вкладень країною у цілому або регіону;
 • в) ясність розвитку ресурсної бази банку;
 • р) вірна оцінка якості свого кредитного портфеля;
 • буд) облік динаміки рівня кваліфікації персоналу. [4, з. 74]

Є низка принципів організації кредитного процесу:

1. Принципи відносин із клієнтами. Є у вигляді передусім кращий для даного банку курс або на довгостроковий, або на разові кредитні операції з клієнтами. Банки, думаючі перспективу, прагнуть встановленню довгострокових зв’язків, дозволяють з урахуванням хорошого знання клієнта оперативнішою розв’язувати виниклі питання. Водночас така підхід передбачає підвищення якості обслуговування клієнтів, знання і задоволення їх запитів, розвиток комплексного обслуговування.

2. Пріоритети, яких дотримується банк у кредитному справі. Вони можуть стосуватися як призначення і деяких видів видавали позичок, і форм забезпечення їхніх повернення.

3. Система моральних цінностей, яких мають дотримуватися учасники кредитних операцій. Це цінності, як чесність, порядність, відвертість по обидва боки.

Посібник із кредитної політиці, які регламентують всіх аспектів роботи банку на кредитному ринку, концентрує у собі весь накопичений банком інструктивний і методичний матеріал з організації кредитного процесу. Він повинен утримувати такі основні розділи:

 • а) функціональні ланки, що у кредитному процесі, та його повноваження;
 • б) порядок дозволу позички;
 • в) інструкції з організації кредитування;
 • р) методичні вказівки з аналізу кредитоспроможності клієнтів;
 • буд) методичні вказівки з аналізу кредитного портфеля;
 • е) методичні вказівки з аналізу виконання кредитних договорів.

Кредитна політика стверджується Правлінням Банку та містить таку інформацію:

 • >
 • мети кредитної політики Банку;
 • > напрям кредитної роботи Банку:
 • пріоритетні сектори клієнтів реалізації кредитних вкладень;
 • основні види банківських продуктів;
 • пріоритетні напрямки кредитування;
 • терміни кредитування;
 • забезпечення кредитів.

>неприоритетние види кредитів;

31 стр., 15310 слов

Облік і аналіз операцій банку з овердрафту

... принципів банківського кредитування; ознайомлення із системою організації кредитної діяльності акціонерного комерційного банку “Європейський”; з'ясування основних етапів процесу банківського кредитування за овердрафтом; ... як горизонтальний та вертикальний аналіз кредитного портфелю банку, визначення темпів росту кредитного портфелю, аналіз прибутковості кредитних операцій. Також будуть використані ...

 • > політика банку області прийняття кредитних рішень:
 • органи, приймаючі кредитні рішення;
 • склад Кредитних комітетів.

Кредитна політика Банку підлягає регулярному перегляду й за необхідності коригуванні. Питання організації кредитної роботи Банку, здійснення окремих видів кредитних угод регламентуються положеннями, порядками, інструкціями та інші нормативно- технологічними документами. Дані документи є частиною кредитної політики банку.

Комерційні банки відповідно до своєї специфікою розробляють загальні принципи кредитної політики (у світі — меморандум про кредитної політиці), формують її головної мети, основних напрямів кредитування. Кредитні операції пов’язані з ризиком, ступінь що його РФ за умов спаду виробництва, нестабільності економіки зростає. Це визначає необхідність формування якісного кредитного портфеля банку, у якому має менше частка перевищує ризикованих операцій, як і раніше, що у деяких випадках таких операцій може бути прибутковішими для банку. Ступінь ризику має відповідати звичайній нормі дохідності з позик з урахуванням вартості ресурсів і адміністративних витрат банку. При визначенні кредитної політики слід орієнтувати кредитну стратегію на диверсифікацію як складу клієнтів, і спектра їхніх позичок, що необхідна за умовах конкуренції. [4, з. 75]

Удосконалення практики кредитування вимагає розробки оптимальної для банку організації кредитування. У цих цілях банки, які мають у своєму апараті кваліфікованих і фахових банківських працівників, приділяють увагу пошуку оптимальних варіантів методики розрахунку кредитоспроможності позичальників, правил кредитування. Організація кредитування мають забезпечувати безумовний повернення позичок, цільової характер їх використання, стимулювання зростання обсягу виробництва, задовольняє потреби товариства, і підвищення частки кредитних вкладень, спрямованих на інвестиційні проекти — у перспективні високоефективні галузі. Загальні орієнтири і повинна давати можливість ініціативної роботи практичних працівників, котрі займаються відбором конкретних кредитних проектів і паралельно відпрацюванням умов кредитних договорів. У цьому можна визначити граничні суми кредитів, рішення приймаються співробітниками різних посадових категорій. Кредитна політика банку розробляється на основі положень економічної і грошово-кредитної політики держави, сформованій господарської ситуації у цьому регіоні.

Кредитна робота банків спрямовано досягнення наступних цілей:

 • залучення на постійне обслуговування надійних і рентабельніших клієнтів-позичальників і вкладників;
 • формування кредитного портфеля банку, диверсифікованого по клієнтам, галузям економіки, кредитним продуктам і ризикам;
 • отримання прибуток від кредитних операцій при допустимому рівні кредитного ризику відповідно до чинним законодавством і нормативними документами банку.

Організація кредитної роботи у банках має будуватися на індивідуальний підхід кожного клієнта чи групі однотипних клієнтів із метою перебування економічно обґрунтованої та взаємовигідній схеми кредитування кожного проекту.

Кредитування одна із видів банківського обслуговування, запропонованого клієнтам банку. Пріоритетом у кредитному обслуговуванні є ті клієнти банку, які найповніше використовують всього спектра послуг банку, проводять всі свої грошові операції через рахунки, відкриті банку, і навіть придбали солідну бездоганну кредитної історії у банку. [5, з. 48]

4 стр., 1523 слов

Деятельность Банка России по финансовому оздоровлению кредитных организаций

... теоретических основ организации финансового оздоровления коммерческого банка как одной из стадий жизненного цикла кредитной организации и как подсистемы антикризисного управления, ... способствующих устранению причин, вызвавших необходимость финансового оздоровления банка. Изменение структуры активов улучшение качества его кредитного портфеля, включая замену неликвидных активов ликвидными; ...

Підприємствам і організаціям, які є клієнтами банку, кредитні послуги, зазвичай, не надаються.

До небажаним видам кредитування можна віднести:

 • одноразові позички, основі яких не можна довгострокові відносини з клієнтом;
 • кредити на «сумнівні мети», у яких може постраждати репутація банку;
 • кредити на мети, суперечать чинного законодавства;
 • довгострокові кредити терміном понад один рік;
 • позички новим компаніям, рівень капіталізації яких недостатній (недавно організовані, слабкі, у фінансовому відношенні компанії, які мають солідної історії господарську діяльність).

Уся кредитна робота банків орієнтована в розвитку ділову активність клієнтури. У організації кредитного обслуговування клієнтури банки повинні прагнути максимально, розширити запропонований спектр банківських послуг CSFB, орієнтуючись на загальновідомі міжнародні стандарти банківського обслуговування. [5, з. 49]

>ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При здійсненні кредитних операцій кредитна організація виходить із принципів повернення, терміновості, платності, забезпеченості і цільового характеру і критеріїв надання кредитів, відповідних затвердженої кредитної політиці кредитної організації.

Надання кредитів акціонерам, інсайдерам й моїм співробітникам кредитної організації виготовляють загальних економічних засадах. Рішення питань обсяги кредитування даних категорій позичальників здійснюється з урахуванням встановлених Банком Росії економічних нормативів.

Основними критеріями