Реферат фінанси гроші та кредит

Реферат

Тема: Сутність, функцій і різноманітні види грошей

Гроші – одне з найбільш важливих елементів будь-якій економічній системи, що сприяє роботі економіці. Якщо діюча система добре працює і злагоджено, вона вливає життєву силу в усі стадії процесу виробництва, в кругообіг прибутків і витрат, сприяє повного використання наявних потужностей та ресурсів. І навпаки. Якщо функціонуюча грошова система працює погано, з перебоями, це може бути головна причина зниження чи різких коливань рівня виробництва, зайнятості, зростання цін зниження доходів населення.

Є кілька концепцій походження грошей

>Рационалистическая теорія

еволюційної теорії,

Громадське розподіл праці (виділення хліборобства й скотарства, та був і ремесел) призвело до необхідності постійного обміну продуктами праці. Вироблений на продаж продукт праці — це товар. Товари маютьпотребительной вартістю та вартістю.

Рух товарів — від одного товаровиробника до іншого (обмін) передбачаєсоизмерение різних за виду, якості, призначенню товарів.

Основою порівняння товарів був частиною їхнього вартість (а чи не ціна), т. е. суспільно необхідний працю, витрачений виробництва товару.

>Меновая вартість

У процесі еволюції обміну товарів отримали розвиток форми вартості:

Проста, чи випадкова, форма вартості, Розгорнута форма вартості, Загальна форма вартості, Грошова форма вартості

  • загальне визнання для цього товаром ролі загального еквівалента;
  • тривале виконання цим товаром ролі загального еквівалента;
  • наявність особливих фізичних властивостей, придатних для постійноїобмениваемости.

>потребительной вартістю

Проте кошти – це специфічний товар:

  • стихійно (історично )виделившийся у своїх фізичних властивостей;
  • привілейований, у якого загальної споживчої вартістю.

Отже, гроші це товар особливий, грає роль загального еквівалента.

З появою грошей товарний світ розколовся на частини: гроші й й інші товари.Потребительная вартість сконцентрована за всіх товарів, а вартість — за грошей. Гроші стають виразникомпотребительних вартостей всіх товарів через свою вартість.

Розрізняють три основні теорії:

  • >Металлическая теорія грошей

>Номиналистическая теорія грошей

>Количественная теорія грошей

Теорія До. Маркса

Гроші виконують наступні п’ять функцій: міра вартості, засіб звернення, засіб накопичення, засіб платежу, світові гроші

13 стр., 6037 слов

Гроші та кредит

... Вартість грошей дорівнює їх купівельній спроможності, тобто кількості товарів і послуг, які можна придбати на одну грошову одиницю. Вивчаючи вартість грошей, необхідно порівняти вартість повноцінних і неповноцінних грошей. Крім вартості, сучасні гроші ... теорії “марженалізму” і спроба об’єднати її з теорією грошей (теорія граничної корисності Вальраса, Менгера і Джевонса). Кейнсіанський період. Роботи ...

Функція як заходи вартості, функція виміру вартості, чи лічильна функція.

Карла Маркса видавав цю функцію за сутність грошей. Гроші роблять все товари сумірними,т.к. мають внутрішню вартість.

У грошах як загальним еквіваленті знаходить своє вираження вартість всіх товарів. Вартість товару, котре виражається у грошах, називається ціною. Порівняйте цін різних за вартості товарів необхідно звести одного масштабу, т. е. висловити в однакових грошових одиницях.

>Масштабом цін при металевому зверненні називається вагове кількість грошового металу, прийняте країні за грошову одиницю і служить для виміру цін від інших товарів. Спочатку вагове зміст грошової одиниці збігалося масштабу цін, що відбилося в назвах не яких грошових одиниць. Так, англійським фунтом стерлінгів справді важив фунт срібла.

При золотом зверненні масштаб цін припускав встановлення грошової одиниці, прирівняна до якогось кількості золота .(>Нр, в 1900 року долар = 1,5 грн чистого золота, карбованець =0,774 грн ; а 1970 долар = 0,818 грн, а карбованець = 0,987 грн.)

У Росії з 1992 р. офіційне співвідношення карбованці і золота не передбачено. За сучасних умов стався процес демонетизації золота, т. е. втрати ним функцій грошей, зокрема і функції заходи вартості.

Золото витиснене з внутрішнього і зовнішнього оборотунеразменними (на золото) кредитними грошима (вексель, чеки), й визначення купівельної спроможності грошей до умовах плаваючих курсів будується з урахуванням про споживчих кошиків.

Отже, при сучасних кредитних грошах, нерозмінних на золото, ціна товару знаходить своє вираження над одному специфічному грошовому товарі, тоді як у від інших товарах.

Вартість товару визначається витратами людського праці використаного виготовлення товару. Вартість грошей вимірюється вартістю інших товарів. Купівельна вартість грошей залежить від того кількістю товарів та послуг, що можна купити на певну суму.

Функція як кошти звернення.

Гроші – посередник при товарному обміні.

За безпосередньої товарообміні (>Т—Т) (товар товару) купівля і продаж збігаються в часі та просторі і розриву між ними. З іншого боку, повинні збігатися й потреби двох які обмінюються друг з одним товаровласників.Товарно-денежное звернення (>Т—Д-Т) включає два самостійних процесу, розділених в часі та просторі:

1) перетворення товару на гроші — продаж (>Т—Д) і

2) перетворення грошей до товар — куплю (>Д—Т).

Гроші,функционируя як засіб звернення, грають роль посередника в обміні товарів, дозволяють подолати часові й просторові кордону, які притаманні безпосереднього товарообміну: продати товар можна сьогодні однією ринку, а здійснити купівлю — інший час і ринку. Функцію як кошти звернення можуть виконувати неповноцінні гроші — паперові і кредитні. І це отже, що зв’язок між товаровиробникам і стають розвиненішими, складнішими і багатобічними.

Функція як кошти накопичення.

Гроші, будучи загальним еквівалентом, забезпечували власнику отримання будь-якого товару, стають втіленням громадського багатства, і в людей виникає прагнення їх нагромадженню і заощадження. На виконання функції як кошти накопичення гроші мають зберігати свою вартість тривалий час. Найкраще цієї мети підходить золото, що дозволяє убезпечити заощадження знецінення. У масштабі держави створюється золоті запаси. Розмір золотого запасу свідчить про багатство країни й забезпечує довіру резидентів та нерезидентів до національної грошової одиниці.

Державні золоті запаси (за станом січень 2001 р.) частка золота в золото валютних резервах США — 8137 тонни, 56,4%; Німеччина – 3469, 35,2%; Франція – 3025, 40,9%; Італія – 2452, 44,6%; Швейцарія -2434, 40,9%; Росія – 377, 11,9%. У 1985 р. золоті запаси СРСР становив 2400 тонн.

Обсяг золотих запасів Міжнародного валютного фонду місце у світі займає— 3217 тонн золота.

Функція як кошти платежу.

Цю функція виникла у зв’язку з недостатнім розвитком кредитних відносини. Функція як кошти платежу проявляється на багатьох напрямах. Насамперед, вона виникає при регулярної купівлі продажу товарів у кредит, т. е. там, де грошове звернення передує переходу товарів — від продавця до покупця.

Як засіб платежу гроші йдуть на погашення різноманітних зобов’язань: оплата праці, сплата податків та інших.

Функція світових грошей.

Розвиток міжнародних економічних відносин також, колись все го, світової торгівлі призвело до появи світових грошей .

Функцію світових грошей виконують грошові знаки низки розвинутих країн. Вільне ходіння на світовому ринку мають американський долар, англійським фунтом стерлінгів, японська єна, євро (спільна валюта країн ЄЕС).

Форми грошей.

дві основні виду грошей

справжні гроші

Металеві гроші мали різну форму. Найбільш зручними були круглі, оскільки вони менше стиралися. Перші монети з’явилися майже 26 століть у давній Китай і древньомуЛидийском державі.

У Київській Русі перші карбовані монети ставляться доiХ—Х ст. З зливків срібла вХ1П в. зарубувались шматки, що отримали назву рублів. У 1535 р. у Росії розпочалося карбування загальнодержавної монети — копійки, названої так адже неї було зображений вершник зі зброєю. Копійка важила 0,6 р і складалася з чистого срібла. Потім російськамонетно-денежная система поповнилася срібнималтином, гривнею, полтиною, червінцем.

Для дійсних грошей характерні вільне пересування між країнами й стійкість, забезпечувана певних захворювань і незмінним змістом шляхетного металу у грошової одиниці. Золотими монетами виконувалися усі п’ять функцій грошей.

Заступники дійсних грошей

  • металеві знаки вартості (дрібні монети, одержані із дешевих металів);
  • паперові знаки вартості, зроблені, зазвичай, з паперу.

Паперові гроші

У 1769 р., при Катерині Великої, з’явилися перші російські паперові гроші.

Право випуску паперових грошей належить державі. Різниця між акцій становить випущених грошей немає та вартістю їх випуску утворює емісійний дохід скарбниці, є істотним елементом державних надходжень. Зайва випуск грошей покриття бюджетного дефіциту веде до знецінення. Паперові гроші виконують дві функції: засіб обігу євро і засіб платежу. Вони звичайно розмінні на золото і наділені державою примусовим курсом

>Квазиденьги чи кредитні гроші.

Вексель — письмове безумовне зобов’язання боржника сплатити певну суму заздалегідь обумовлений термін й у встановленому місці. Розрізняють простий і перекладної вексель, різниця між ними тому, що платником простим векселем є обличчя, яке видало вексель, а, по перекладному — якесь третя особа. Казначейські векселі — векселі, випущені державою покриття дефіциту бюджету та взагалі касового розриву. Перший вексель — Комерційний вексель — вексель, видають під заставу товару. Банківський вексель — вексель, видають банком свого клієнта.

13 стр., 6345 слов

Вексель на рынке ценных бумаг

... символами. Безусловный характер векселя как долгового обязательства, строгость и скорость взыскания по нему послужили основанием для создания других видов платежей и расчетов: банкнот, чеков, аккредитивов. Развитие различных ...

Чек — грошовий документ встановленої форми, у якому безумовний наказ власника рахунки кредитному установі виплати власникові чека певної суми.

Вперше чеки з’явилися торік уХVI—ХVII ст. у Великобританії й Голландії..

Грошові чеки сприймаються, мов одне з форм грошей до зв’язку з, що вони у повною мірою реалізують функцію готівки як платіжний засіб. Основою чекового звернення служать вклади в російських банках. Наявність такого внеску можливості зняти Ківалова й перерахувати від нього гроші чеки знаходять можливість ви ступати як інструмент платежу.Чеки використовується на оплату торгових операцій, різних платежів, у бізнесі та інших напрямах.

Електронні гроші

Електронні гроші мають деякими специфічними особливостями. Насамперед, у електронних грошей немає натурально речовинних носіївпотребительной вартості і вартості. Електронні гроші не можуть існувати тільки у формі спеціальних електронних імпульсів, цифрових двійкових кодів (файлів), які містять інформацію про характеристиці грошових знаків (серійний номер, дата випуску, найменування емітента).

Головна відмінність електронних систем платежів від традиційних у тому, що все процес з початку остаточно відбувається